Vstupujete na webové stránky, které jsou určené osobám starším 18-ti let.
Kliknutním na příslušné tlačítko buď potvrďte svůj věk nebo opusťte webové stránky.
Jsem starší 18-ti let
Celková cena 0 Kč
Přejít do košíku

Reklamace a vrácení

Reklamace a vrácení

Zákazník má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení vyprší po 14 dnech ode dne, kdy je Vám nebo třetí straně objednávka kompletně doručena dopravcem.

Chcete-li uplatnit právo na odtoupení od smlouvy, musíte nás (Californian Wines as, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: cancellation@californianwines.eu,, telefonní číslo +420 776 773 713) informovat o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro zrušení, ale není to povinné.

Ke splnění termínu odstoupení od smlouvy stačí zaslat sdělení týkající se vašeho uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty.

Výsledek reklamace/vrácení

Pokud se rozhodnete smlouvu zrušit, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si vybrali jiný způsob doručení než nejlevnější typ standardního doručení nabízeného námi), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Vyplacení provedeme stejnými platebními prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud jsme se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku tohoto vyplacení nevzniknou žádné poplatky. Můžeme zadržet vrácení peněz, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo nám jej předejte osobně bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám sdělíte své odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Odpovídáte pouze za jakoukoli sníženou hodnotu zboží vyplývající z manipulace, která je jiná než to, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.